HOME Click        
         
 
 

Giới thiệu đặc sắc Anh Sáng ERP  

 
 

Phần mềm trọn bộ ERP Anh Sáng dành cho thương mại nghành buôn bán.

 
 

Dữ liệu cơ bản chung

 
 

Module lịch công tác

 
 

Hệ thống quản lý tiêu thụ

 
 

Hệ thống quản lý thu mua

 
 

Hệ thống quản lý kho

 
 

Hệ thống quản lý phải thu phải chi

 
 

Hệ thống quản lý chứng từ phiếu

 
 

Hệ thống quản lý kế toán tổng hợp

 
 

Hệ thống quản lý giá thành

 
   
 
   
     
 

  GIỚI THIỆU ĐẶC TÍNH ANH SÁNG ERP

Phần mềm ERP trọn bộ dành cho nghành thương mại, mua bán

 
   
 

Các module trọn bộ  

Dữ liệu cơ bản chung
Module lịch công tác
Hệ thống quản lý tiêu thụ
Hệ thống quản lý chứng từ phiếu
Hệ thống quản lý thu mua
Hệ thống quản lý kế toán tổng hợp
Hệ thống quản lý kho
Hệ thống quản lý giá thành
Hệ thống quản lý phải thu chi

 

Hệ thống đặc sắc
1.Nhiều ngôn ngữ , Tiếng Hoa phồn thể / Tiếng Hoa giản thể / Tiếng Anh / Tiếng Việt , Theo ngôn ngữ đặt mua do người sử dụng tự thiết lập
2.Tự thiết lập màu sắc , người sử dụng có thể tự lựa chọn màu sắc thao tác giao diện mà mình thích
3.Các module có thể tự thiết lập khóa chặt ngày tháng bảo vệ .
4.Các module có thể tự thiết lập đơn vị số lẻ
5.Theo người sử dụng thiết lập phím bấm nhanh chức năng thường dùng
6.Thông tin tình hình hàng hóa , bất cứ lúc nào kiểm tra tồn kho hiện có / Số lượng trên đường / Các thông tin đơn giá và số lượng dò giá ; thu mua ; nhập hàng ; báo giá ; đặt mua ; bán hàng .
7.Tra hỏi dữ liệu linh hoạt ---- Tra hỏi hàm hồ / Phân tích báo biểu linh hoạt
8.Mỗi tờ chứng từ ngoài in ấn tiêu chuẩn , còn dự trữ 9 loại định dạng đặc biệt để in .
9.Quy hoạch hệ thống phương án cá nhân , cung cấp lưu trình thao tác phần mềm thích hợp nhất và quy hoạch trình tự thời gian lên chuyền
10.Kiểm tra các chứng từ sổ sách có thể theo người sử dụng điều chỉnh cột để sắp xếp thứ tự, có thể lưu giữ thành tập tin Excel ; Cũng cung cấp nhiều cột nhiều góc độ đa dạng để kiểm tra và sắp xếp thứ tự , nhiều tính linh hoạt , tiện lợi khi kiểm tra


TOP

 
 ERP download:

Download

 

Tổng Công Ty Đài Bắc : No.136 Lầu 6, đường Cơ Long đoạn 2, TP Đài Bắc.

Trung tâm phục vụ Khoa Nam : No. 129, đường Tín Nghĩa, TT Thiện Hóa, Huyện Đài Nam.

Trung tâm phục vụ Thượng Hải : Số 456 2605, đường Lục Gia Bang, TP Thượng Hải.

Số điện thoại Đài Bắc : (02) 2378-1566

Số Fax Đài Bắc : (02) 2378-1578

 Lưu Phương Mỹ      Số nội bộ

 Trang web :  http://www.intron.com.tw