HOME Click        
         
 
 

Giới thiệu đặc sắc Anh Sáng ERP  

 
 

Phần mềm trọn bộ ERP Anh Sáng dành cho thương mại nghành buôn bán.

 
 

Dữ liệu cơ bản chung

 
 

Module lịch công tác

 
 

Hệ thống quản lý tiêu thụ

 
 

Hệ thống quản lý thu mua

 
 

Hệ thống quản lý kho

 
 

Hệ thống quản lý phải thu phải chi

 
 

Hệ thống quản lý chứng từ phiếu

 
 

Hệ thống quản lý kế toán tổng hợp

 
 

Hệ thống quản lý giá thành

 
   
 
   
     
 

  GIỚI THIỆU ĐẶC TÍNH ANH SÁNG ERP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 
   
 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KẾ TOÁN TỔNG HỢP ,  có thể tổng hợp chỉnh lại các phát sinh tất cả các lưu trình công việc về chứng từ có liên quan、nơi sử dụng số tiền、quản lý công việc 、giúp người quản lý hiểu rõ tình hình kinh doanh của doanh nghiệp 、tình trạng tài vụ v.v trong nội bộ doanh nghiệp , sau đó đặt ra chính sách quyết định chính xác hơn. Cung cấp báo biểu tài vụ chính xác, và còn giúp người quyết định chính sách đánh giá、phân tích. Thông qua trong hệ thống quản lý từ tiêu thụ、thu mua、tồn kho、 phải thu phải chi 、 chứng từ phiếu… vv, các hạng mục chứng từ theo hệ thống tự động phát sinh ra phiếu thu chi có liên quan, giảm bớt rất nhiều công việc trùng lập của nhân viên tài vụ, đồng thời đạt đến tinh thần hóa e ERP – kiểm soát nội bộ và quản lý khống chế nội bộ ; hệ thống tự động hóa quản lý công việc sổ sách một trên một , để quản lý công việc sổ sách chặt chẽ

CÔNG VIỆC THIẾT LẬP
1.Công việc thiết lập tự động chuyển tài khoản liên kết phiếu thu chi
2.Công việc thiết lập tự động chuyển giá thành
3.Công việc thiết lập năm kế toán
4.Công việc thiết lập tài khoản
5.Công việc thiết lập kế hoạch
6.Công việc thiết lập tỷ lệ phân bổ kế hoạch
7.Công việc thiết lập tỷ lệ phân bổ bộ phận
8.Công việc thiết lập phiếu thu chi thường dùng
9.Công việc thiết lập diễn giải thường dùng
10.Công việc thiết lập đơn vị số lẻ tài vụ
11.Công việc thiết lập bảo vệ khóa chặt hệ thống kế toán tổng hợp

CÔNG VIỆC CHỨNG TỪ
1.BỘ PHẬN  DỰ ĐOÁN Cung cấp sử dụng thiết lập số tiền dự đoán cho các hạng mục chi phí của các bộ phận, có thể thiết lập theo năm, tháng ; Từ Bảng dự đoán chi phí năm có thể rõ ràng xem ra phân tích chênh lệch giữa số tiền thực tế và dự đoán.
2.KẾ HOẠCH DỰ ĐOÁN Cung cấp sử dụng thiết lập số tiền dự đoán cho các hạng mục chi phí của các kế hoạch (còn gọi là chuyên án), có thể thiết lập theo năm, tháng ; Từ Bảng dự đoán chi phí năm có thể rõ ràng xem ra phân tích chênh lệch giữa số tiền thực tế và dự đoán
3.PHIẾU THU CHI  Cung cấp đăng nhập ghi chép tất cả các hoạt động giao dịch của kinh doanh công ty, có thể phối hợp chức năng phiếu thu chi thường dùngdiễn giải thường dùng để nhanh chóng thao tác ; Trong đó kèm theo chức năng bộ phận、kế hoạch, dễ dàng hoàn thành bảng kết quả hoạt động kinh doanh của bộ phận、kế hoạch ; Trong đó kèm theo chức năng mã số hoạch toán, tự động hóa phát sinh ra bảng chi tiết số dư hạng mục tài khoản thực tế. 80%~90% hệ thộng tự động hóa phát sinh ra phiếu thu chi, trong đó kèm theo nút liên kết chứng từ ban đầu, để nhân viên tài vụ dễ dàng bấm lại để theo dõi, nhanh chóng hoàn thành trình tự thẩm hạch về kiểm soát nội bộ và khống chế nội bộ .
4.PHIẾU THU CHI NGOẠI TỆ  Cung cấp sử dụng cho thương mại xuất nhập khẩu. Ngoại trừ bao gồm chức năng phiếu thu chi đã nói trên, chủ yếu tăng thêm ghi chép tỷ giá và số tiền ban đầu của ngoại tệ và ghi sổ các loại tiền tệ ; khi kiểm tra sổ phân loại chi tiết tài khoản , có thể hiển thị tài khoản phân loại của nhiều tiền tệ, để nhân viên tài vụ dễ dàng đối chiếu số tiền trong sổ sách ngân hàng ngoại tệ
5.ĐỢT PHIẾU THU CHI CHUYỂN KHOẢN cung cấp công việc chấp hành nhiều tờ phiếu thu chi nhanh chóng chuyển khoản hoặc nhanh chóng hủy bỏ chuyển khoản. Có thể đợt đầu sử lý theo giữa mã số phiếu thu chi; Có thể đợt đầu sử lý theo giữa ngày tháng phiếu thu chi ; Có thể đợt đầu sử lý theo nguồn gốc phiếu thu chi (ví dụ : đơn bán hàng, đơn thanh toán tiền nhập hàng, đơn thu tiền , đơn thu mua tổng vụ ... vv).
6.ĐỢT SOẠN LẠI MÃ SỐ MỚI Cung cấp sử dụng cho công việc soạn lại mã số mới cho phiếu thu chi
7.KẾT SỔ HÀNG THÁNG  Cung cấp cho nhân viên tài vụ khi hoàn thành thẩm hoạch công việc sổ sách , tiến hành cuối tháng làm công việc khóa sổ trong tháng , sau khi kết sổ hàng tháng, hệ thống sẽ đồng thời khóa chặt chứng từ ban đầu của các phiếu thu chi trong tháng này, chấp hành công việc khóa sổ trong tháng. Trong có kèm theo công việc hủy bỏ kết sổ hàng tháng
8.KẾT SỔ HÀNG NĂM  Cung cấp cho nhân viên tài vụ khi hoàn thành thẩm hoạch xác nhận công việc sổ sách nguyên năm , tiến hành công việc kết sổ hàng năm làm sổ sách báo hải quan trong năm . Trong có kèm theo công việc hủy bỏ kết sổ hàng năm . Cho người sử dụng có quyền hạn tiến hành công việc

CÔNG VIỆC KIỂM TRA DỮ LIỆU
1.Công việc kiểm tra bộ phận dự đoán
2.Công việc kiểm tra kế hoạch dự đoán
3.Công việc kiểm tra sổ sách phiếu thu chi
4.Công việc kiểm tra sổ sách phiếu thu chi ngoại tệ
5.Kiểm tra các chứng từ sổ sách có thể theo người sử dụng điều chỉnh cột để sắp xếp thứ tự, có thể lưu giữ thành tập tin Excel ; Cũng cung cấp nhiều cột nhiều góc độ đa dạng để kiểm tra và sắp xếp thứ tự , nhiều tính linh hoạt , tiện lợi khi kiểm tra

MODULE ĐẶC SẮC                
1.Trong hệ thống lập tài khoản kế toán tiêu chuẩn đưa ra thị trường, người sử dụng có thể theo nhu cầu để làm tăng mới , sửa đổi .
2.Trong thời gian năm kế toán linh hoạt , tháng bắt đầu và kết thúc năm kế toán , có thể do người sử dụng tự định nghĩa , để cho phù hợp khi thay đổi năm kế toán, có thể sử dụng linh hoạt cho những tháng lẽ. cũng thích hợp sử dụng thiết lập lại năm kế toán khi công ty thay đổi tổ và kết hợp.
3.Mỗi tài khoản kế toán có thể chỉ định mã số hoạch toán trong 3 module, hệ thống sẽ tự động thanh toán bảng chi tiết số dư tài khoản .
4.Thiết lập tài khoản, cung cấp chức năng sao chép và chức năng hạch toán ngoại tệ .
5.Trong khi thiết lập tài khoản, có thể thiết lập tài khoản quản lý (như: thiết lập mã số hoạch toán、 bộ phận ...vv), khi đăng nhập phiếu thu chi , hệ thống sẽ tự động kiểm tra các thông tin trên phiếu thu chi có bị thiếu sót không.
6.Lúc thiết lập tài khoản, có thể chỉ làm quản lý tiền tệ trong nước và ngoại tệ. Nếu sử dụng quản lý ngoại tệ , hệ thống còn có thể hạch toán số tiền ngoại tệ.
4.Bảng kết quả hoạt động kinh doanh kế hoạch (còn gọi là bảng kết quả hoạt động kinh doanh chuyên án), cung cấp phân tích các hạng mục chi phí, thu nhập khi chấp hành kế hoạch; có thể áp dụng sử dụng cho phân tích triển khai sản phẩm mới và triển khai có hiệu quả; có thể áp dụng sử dụng cho phân tích hoạt động triển lãm sản phẩm và triển lãm có hiệu quả; có thể áp dụng sử dụng cho phân tích hoạt động khuyến mãi và khuyến mãi có hiệu quả ... vv.
5.Thiết lập tỷ lệ phân bổ kế hoạch, sau khi đăng nhập phiếu thu chi , hệ thống có thể tự động tính ra bảng kết quả hoạt động kinh doanh trước và sau phân bổ các kế hoạch.
6.Chi phí chung của bộ phận thường dùng, theo tỷ lệ phân bổ các bộ phận để dự định làm thiết lập trước , sau khi đăng nhập phiếu thu chi , hệ thống có thể tự động tính ra bảng kết quả hoạt động kinh doanh trước và sau phân bổ từ trung tâm lợi nhuận các bộ phận .
7.Thiết lập phiếu thu chi thường dùng, thuận lợi cho việc lập chứng từ phiếu thu chi giao dịch phát sinh chu kỳ, ví dụ : chi phí tiền lương, chi phí bảo hiểm y tế, chi phí điện nước, chi tiền thuê... v.v  giảm bớt công việc trùng lập cho nhân viên tài vụ ..
8.Thiết lập diễn giải thường dùng, thiết lập nhiều module diễn giải thường dùng theo mỗi tài khoản, dùng phương thức lựa chọn để giảm bớt thời gian đăng nhập .
9.Công việc phiếu thu chi : Bên có 、bên nợ tự động cân đối ; mã số đơn tham khảo để truy tìm nguồn gốc mã số đơn; mã số hoạch toán có thể chọn mã số hoạch toán chưa hoạch toán , tiết kiệm thời gian nhập số liệu bằng nhân công .
10.Phiếu thu chi ngoại tệ : Tiền tệ còn nguyên của bên nợ、Tiền tệ còn nguyên của bên có hệ thống sẽ tự động nhân lên tỷ giá, chuyển đổi số tiền tiền tệ trong nước, dễ dàng hoàn tất phiếu thu chi ngoại tệ và tài khoản phân loại ngoại tệ.

TOP

 
 ERP download:

Download

 

Tổng Công Ty Đài Bắc : No.136 Lầu 6, đường Cơ Long đoạn 2, TP Đài Bắc.

Trung tâm phục vụ Khoa Nam : No. 129, đường Tín Nghĩa, TT Thiện Hóa, Huyện Đài Nam.

Trung tâm phục vụ Thượng Hải : Số 456 2605, đường Lục Gia Bang, TP Thượng Hải.

Số điện thoại Đài Bắc : (02) 2378-1566

Số Fax Đài Bắc : (02) 2378-1578

 Lưu Phương Mỹ      Số nội bộ

 Trang web :  http://www.intron.com.tw