HOME Click        
         
 
 

Giới thiệu đặc sắc Anh Sáng ERP  

 
 

Phần mềm trọn bộ ERP Anh Sáng dành cho thương mại nghành buôn bán.

 
 

Dữ liệu cơ bản chung

 
 

Module lịch công tác

 
 

Hệ thống quản lý tiêu thụ

 
 

Hệ thống quản lý thu mua

 
 

Hệ thống quản lý kho

 
 

Hệ thống quản lý phải thu phải chi

 
 

Hệ thống quản lý chứng từ phiếu

 
 

Hệ thống quản lý kế toán tổng hợp

 
 

Hệ thống quản lý giá thành

 
   
 
   
     
 

  GIỚI THIỆU ĐẶC TÍNH ANH SÁNG ERP

MODULE LỊCH CÔNG TÁC

 
   
 

☆MODULE LỊCH CÔNG TÁC : cung cấp thông báo của Công Ty; Xin phép tận dụng tài nguyên Công Ty ; Chủ quản chỉ định sắp xếp giao xử lý ; Ghi chép hạng mục công việc chờ xử lý của cá nhân ; Ghi chép hạng mục công việc giao xử lý đã hoàn thành chưa ; Thiết lập mẫu tuần hoàn hạng mục công việc chờ xử lý

>Kiểm tra : - Theo cá nhân tra xem lịch công tác ngày
- Theo cá nhân tra xem lịch công tác tháng
- Theo các loại hạng mục công việc giao xử lý tra xem các loại lịch công tác
-Theo tài nguyên Công Ty tra xem lịch công tác tài nguyên
-Theo trạng thái có hoàn thành không tra xem lịch công tác
ĐẶC SẮC MODULE
1.Công Ty thông báo công việc yếu tố e , thông báo 1 lần , phân phát không để quên , sau này kiểm tra dễ dàng tiện lợi
2.Người sử dụng biết rõ hạng mục công việc mỗi ngày phải thay thế xử lý  , và ghi chép có phải đã hoàn thành không
3.Hạng mục công việc chủ quản giao xử lý  , chỉ định sắp xếp một cách dễ dàng không bị bỏ quên xử lý
4.Người quản lý có thể kiểm tra lịch công tác của công nhân tại dưới đây , xem được hạng mục công việc sắp xếp trong lịch trình ngày của công nhân , tìm hiểu nội dung sự kiện thay thế sử lý và kết quả chấp hành
5.Tài nguyên Công Ty thông qua lịch công tác đăng ký dự định hẹn , hiện ra rõ ràng về người dự định hẹn và thời gian dự định hẹn , xin phép tài nguyên không trồng lên , sử dụng không bị xung đột .
6.Chủ quản chỉ định sắp xếp rõ ràng một cách dễ dàng không bỏ quên xử lý , chủ quản có thể từ thiết lập quyền hạn trong lịch công tác mà xem được sự sắp xếp lic̣h trình ngày và hạng mục công việc làm của công nhân .
7.Hạng mục công việc thay thế xử lý có thể thiết lập ngày tháng và thời gian tuần hoàn trùng lập , Do hệ thống tự động tuần hoàn phát sinh hạng mục công việc thay thế xử lý  .

 

TOP

 
 ERP download:

Download

 

Tổng Công Ty Đài Bắc : No.136 Lầu 6, đường Cơ Long đoạn 2, TP Đài Bắc.

Trung tâm phục vụ Khoa Nam : No. 129, đường Tín Nghĩa, TT Thiện Hóa, Huyện Đài Nam.

Trung tâm phục vụ Thượng Hải : Số 456 2605, đường Lục Gia Bang, TP Thượng Hải.

Số điện thoại Đài Bắc : (02) 2378-1566

Số Fax Đài Bắc : (02) 2378-1578

 Lưu Phương Mỹ      Số nội bộ

 Trang web :  http://www.intron.com.tw