HOME Click        
         
 
 

Giới thiệu đặc sắc Anh Sáng ERP  

 
 

Phần mềm trọn bộ ERP Anh Sáng dành cho thương mại nghành buôn bán.

 
 

Dữ liệu cơ bản chung

 
 

Module lịch công tác

 
 

Hệ thống quản lý tiêu thụ

 
 

Hệ thống quản lý thu mua

 
 

Hệ thống quản lý kho

 
 

Hệ thống quản lý phải thu phải chi

 
 

Hệ thống quản lý chứng từ phiếu

 
 

Hệ thống quản lý kế toán tổng hợp

 
 

Hệ thống quản lý giá thành

 
   
 
   
     
 

  GIỚI THIỆU ĐẶC TÍNH ANH SÁNG ERP

Dữ liệu cơ bản chung

 
   
 


DỮ LIỆU CƠ BẢN CHUNG : chủ yếu là cung cấp thiết lập công cộng trong hệ thống , sau khi thiết lập cung cấp cho module khác cùng sử dụng
CÔNG VIỆC THIẾT LẬP
1.Công việc thiết lập dữ liệu cơ bản Công Ty
2.Công việc thiết lập Logo Công Ty
3.Công việc thiết lập tiền tệ ghi sổ Công Ty
4.Công việc thiết lập bộ phận
5.Công việc thiết lập dử liệu cơ bản công nhân
6.Công việc thiết lập tên người sử dụng
7.Công việc thiết lập quyền hạn người sử dụng
8.Công việc thiết lập tham số công cộng
9.Công việc thiết lập đơn vị số lẻ các module
10.Công việc thiết lập mã số các module
11.Công việc thiết lập tỷ giá
12.Công việc thiết lập khu vực nhà cung ứng / khách hàng
13.Công việc thiết lập các Quốc gia nhà cung ứng / khách hàng
14.Công việc thiết lập loại tiền tệ
15.Công việc thiết lập các loại lịch công tác giao xử lý
16.Công việc thiết lập điều văn biểu mẫu
17.Công việc thiết lập mã số hóa đơn hạng mục bán hàng

TOP

 
 ERP download:

Download

 

Tổng Công Ty Đài Bắc : No.136 Lầu 6, đường Cơ Long đoạn 2, TP Đài Bắc.

Trung tâm phục vụ Khoa Nam : No. 129, đường Tín Nghĩa, TT Thiện Hóa, Huyện Đài Nam.

Trung tâm phục vụ Thượng Hải : Số 456 2605, đường Lục Gia Bang, TP Thượng Hải.

Số điện thoại Đài Bắc : (02) 2378-1566

Số Fax Đài Bắc : (02) 2378-1578

 Lưu Phương Mỹ      Số nội bộ

 Trang web :  http://www.intron.com.tw