HOME Click        
         
 
 

Giới thiệu đặc sắc Anh Sáng ERP  

 
 

Phần mềm trọn bộ ERP Anh Sáng dành cho thương mại nghành buôn bán.

 
 

Dữ liệu cơ bản chung

 
 

Module lịch công tác

 
 

Hệ thống quản lý tiêu thụ

 
 

Hệ thống quản lý thu mua

 
 

Hệ thống quản lý kho

 
 

Hệ thống quản lý phải thu phải chi

 
 

Hệ thống quản lý chứng từ phiếu

 
 

Hệ thống quản lý kế toán tổng hợp

 
 

Hệ thống quản lý giá thành

 
   
 
   
     
 

  GIỚI THIỆU ĐẶC TÍNH ANH SÁNG ERP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THU MUA

 
   
 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THU MUA : Cung cấp cho nhân viên quản lý thu mua của doanh nghiệp tiến hành việc thu mua hợp lý và có hiệu quả , và còn có thể đối với nhân viên thu mua tiến hành quy định phạm vi có hiệu quả , để nâng cao chất lượng và hiệu quả thời gian của sản phẩm thu mua . Để đạt đến tiến hành thu mua kịp thời đúng thời gian , nâng cao hiệu quả thu mua ; và có thể kịp thời cung cấp sản phẩm cần thiết cho Bộ phận Kinh Doanh、Bỏ̀ phận Sản xuất , bảo đảm tiến hành hoạt động kinh doanh tiêu thụ sẽ thuận lợi , và giảm bớt giá thành tồn kho .
CÔNG VIỆC THIẾT LẬP
1.Công việc thiết lập dữ liệu cơ bản nhà cung ứng trong nước .
2.Công việc thiết lập dữ liệu cơ bản nhà cung ứng nước ngoài
3.Công việc thiết lập phân loại nhà cung ứng
4.Công việc thiết lập khách hàng và xưởng thành một thể
5.Công việc thiết lập loại tiền tệ nhà cung ứng giao dịch.
6.Công việc thiết lập điều kiện nhà cung ứng giao dịch.
7.Công việc thiết lập điều kiện nhà cung ứng giao hàng
8.Công việc thiết lập điều kiện nhà cung ứng thanh toán tiền .
9.Công việc thiết lập kho nhà cung ứng
10.Công việc thiết lập địa chỉ nhà cung ứng kinh doanh
11.Công việc thiết lập địa chỉ phiếu chứng từ nhà cung ứng
12.Công việc thiết lập dữ liệu nhiều người liên lạc bên nhà cung ứng
13.Công việc thiết lập nhân viên thu mua
14.Công việc thiết lập số tiền cao nhất có hiệu lực của nhân viên thu mua
15.Công việc thiết lập mã số sản phẩm bên ngoài nhà cung ứng .
16.Công việc thiết lập các loại xin đặt mua .
17.Công việc thiết lập các loại trả hàng
18.Công việc thiết lập giá trong hợp đồng nhà cung ứng (Giá đặt thông thường/ Giá đặt theo số lượng)
19.Công việc thiết lập thứ tự giá cả thu mua
20.Công việc thiết lập đơn vị số lẻ thu mua
21.Công việc thiết lập bảo vệ khóa chặt module thu mua
CÔNG VIỆC CHỨNG TỪ
1.ĐƠN XIN ĐẶT MUA : a. Nguồn gốc cung cấp hàng từ Đơn phân bổ đơn hàng trong module tiêu thụ chọn để làm hàng hóa  “Thu mua” , hệ thống tự động chuyển vào trong Đơn xin đặt mua . b. Cung cấp cho những công nhân có quyền hạn đặt mua hàng trong Công Ty nội bộ để đăng ký nhập hàng hóa không đủ trong tồn kho hoặc hàng hóa dự định thu mua . c. Sau dự đoán của module MRP đối với cung cấp số lượng đề nghị thu mua từ số lượng không đủ trong tồn kho , trong hệ thống chứng từ ghi chép các thông tin về Bộ phận xin đặt mua、Nguyên nhân xin đặt mua、Người xin đặt mua、Hàng hóa nhu cầu、Số lượng nhu cầu、Ngày tháng nhu cầu、Mong muốn cung cấp hàng hóa từ nhà cung ứng v.v..... , cung cấp cho nhân viên thu mua thu thập nguồn gốc nhu cầu thu mua các hạng mục hàng hóa
2.BẢNG PHỤ ĐƠN THU MUA chủ yếu là cung cấp cho nhân viên thu mua quyết định nhu cầu hàng hóa về giá thu mua và nhà cung ứng . Bên trong kèm theo chức năng đơn nhanh chóng dò giá , dễ dàng cho nhân viên ghi lại các thông tin về Tên nhà cung ứng、Giá cung ứng、Giá có thời hạn、Số ngày giao hàng v.v....của các hàng hóa sau dò giá biết được ; trong đó nhân viên thu mua sau khi chọn sẵn nhà cung ứng cung cấp hàng、Giá thu mua trong Bảng phụ đơn thu mua , hệ thống sẽ tự động theo nhà cung ứng chuyển ra đơn thu mua tương ứng . Khi Hàng hóa và nhà cung ứng giống nhau , hệ thống cũng sẽ tự động tổng cộng lại số lượng hàng hóa thu mua .
3.ĐƠN ĐẶT HÀNG THU MUA : a. Có thể từ bảng phụ đơn thu mua chuyển vào . b. Nếu khi không có sử dụng Đơn xin thu mua và bảng phụ đơn thu mua , cũng có thể trực tiếp tăng mới để sử dụng . Trong chứng từ có ghi chép các thông tin về nhân viên thu mua、Trạng thái thu mua、Số lượng xin mua、số lượng thu mua、Mã số phiếu xin mua、Nhãn chính、Nhãn phụ、Phương thức vận chuyển、Ngày dự định nhập hàng、Trạng thái tổng kết v.v..... Khi các hạng mục hàng hóa trong đơn thu mua đã hoàn toàn nhập hàng , hệ thống sẽ tự động hiện thị trạng thái tổng kết của đơn thu mua này là đã tổng kết . Trong đó “Ngày dự định nhập hàng” sẽ cung cấp theo dõi quản lý ngày nhập hàng các hạng mục hàng hóa , Và có báo biểu liên quan cung cấp kiểm tra thông tin về hàng thu mua chưa nhập : a. Bảng lịch sắp xếp dự định nhập hàng . b. Bảng chi tiết hàng hóa đặt mua chưa nhập . c. Bảng dự định nhập hàng của nhà cung ứng .
4.ĐƠN XIN THANH TOÁN TIỀN NHẬP HÀNG liên kết quản lý 4 hạng mục : a. Tồn kho giảm đi . b. Khoản tiền phải thu tăng lên . c. Phát sinh phiếu thu chi . d. Tính giá thành . Nếu không có sử dụng chứng từ trên , có thể trực tiếp tăng mới . Cũng có thể từ đơn thu mua chuyển vào . Có thể từ 1 tờ đơn thu mua chuyển vào 1 tờ đơn xin thanh toán tiền nhập hàng、Nhiều tờ đơn thu mua chuyển vào 1 tờ đơn xin thanh toán tiền nhập hàng、từ 1 tờ đơn thu mua chia đợt chuyển vào nhiều tờ đơn xin thanh toán tiền nhập hàng . Trong các tờ đơn xin thanh toán tiền nhập hàng đã ghi rõ mã số đơn đơn thu mua và thông tin hàng hóa trong đơn thu mua . Trong đơn xin thanh toán tiền nhập hàng cung cấp quản lý tạm không thanh toán tiền , để cho hàng hóa có thể xuất nhập bình thường , nhưng , tạm không xin thanh toán tiền hàng , đời sau khi nhà cung ứng loại trừ vấn đề hoặc cung cấp đầy đủ hồ sơ rồi mới có thể đề nghị thanh toán tiền .
5.ĐƠN THAY ĐỔI THU MUA áp dụng cho bộ phận đã nhập hàng có trong đơn thay đổi thu mua , và sử dụng khi nội dung hàng hóa chưa nhập hàng có thay đổi . có thể làm thay đổi đối với 3 nội dung sau đây : Số lượng thu mua、Đơn giá、ngày tháng giao hàng . Tại trong đơn thay đổi sẽ được xem rõ những ghi chép trước khi thay đổi và sau khi thay đổi .
6.ĐƠN TRẢ HÀNG : Cung cấp 2 chức năng : a. Nhập hàng trả ra : Tồn kho giảm đi , khoản tiền phải trả giảm đi hạng mục , lập chứng từ phiếu thu chi . b. Chiết khấu chuyển nhượng nhập hàng : khoản tiền phải trả giảm đi hạng mục , lập chứng từ phiếu thu chi .

CÔNG VIỆC KIỂM TRA DỮ LIỆU
1.Kiểm tra xơ nhà cung ứng
2.Công việc kiểm tra sổ sách đơn xin đặt mua .
3.Công việc kiểm tra sổ sách bảng phụ đơn thu mua .
4.Công việc kiểm tra sổ sách đơn đặt hàng thu mua .
5.Công việc kiểm tra sổ sách đơn xin thanh toán tiền nhập hàng .
6.Công việc kiểm tra sổ sách đơn thay đổi thu mua .
7.Công việc kiểm tra sổ sách đơn trả hàng .
8.Kiểm tra các sổ sách chứng từ có thể theo người sử dụng điều chỉnh cột để sắp xếp thứ tự , có thể lưu thành tập tin excel ; Cũng cung cấp nhiều cột nhiều góc độ đa dạng để kiểm tra và sắp xếp thứ tự , nhiều tính linh hoạt , tiện lợi khi kiểm tra.
ĐẶT SẮC CỦA MODULE
1.Nếu nhà cung ứng có ký kết hợp đồng , thì bảng phụ đơn thu mua sẽ đưa dữ liệu hợp đồng vào , Nếu không có hợp đồng , thì đưa vào lịch sử giá hoàn thành giao dịch hoặc báo giá .
2.Đối với mỗi một nguyên vật liệu thiết lập điểm bổ sung、Điểm thu mua và số lượng tồn an toàn , Nếu số lượng tồn thấp hơn điểm thu mua , thì hệ thống sẽ đề xuất cảnh báo , nhắc nhỡ nhân viên thu mua chuyên trách để thu mua , và kiến nghị số lượng cần thu mua . Nếu số lượng không sai , thì có thể trực tiếp chuyển vào công việc thu mua , tiến hành thu mua .
3.Có thể thiết lập、kiểm tra tổng số mức thu mua của nhân viên thu mua , Nếu vượt qua mức thu mua , thì sẽ đề xuất cảnh báo , và không cho phép nhân viên thu mua này tiếp tục thu mua , cần phải đợi người có quyền hạn liên quan sửa đổi định mức đó mới có thể tiếp tục động tác thu mua .
4.Trên đơn xin thanh toán tiền nhập hàng , phân biệt hiển thị số nhận hàng、số phán bị trả 、Số đạt yêu cầu、Số lượng phải trả tiền , ghi rõ chất lượng giao hàng cho nhà cung ứng .
5.Thiết lập đối chiếu mã số sản phẩm nhà cung ứng và nội bộ , Mã số sản phẩm của đơn thu mua sẽ lấy nhà cung ứng làm chủ .
6.Lưu trình theo dõi chi tiết xin thu mua , có thể từ báo biểu hiển thị trạng thái mới nhất hiện tại của vật phẩm xin đặt mua .
7.Chức năng do giá nhanh chóng của nút bấm trong bảng phụ đơn thu mua , cung cấp cho nhân viên thu mua một lần nhập vào thông tin về toàn bộ dò giá từ nhà cung cứng ; và phân bộ tỷ lệ nhà cung ứng nào cao nhất , thì sẽ là nhà cung ứng thích hợp nhất , hệ thống đợi lần sau thu mua , sẽ tự động chuyển ra nhà cung ứng cung cấp thu mua này để tham khảo .
8.Sau khi nhập vào kết quả nghiệm thu , có thể cắn cứ tình hình nghiệm thu xuất hàng lần này của xưởng để đánh giá , và ghi vào báo biểu khống chế quản lý , để khống chế quản lý chất lượng xuất hàng cho nhà cung ứng .
9.Thông qua xin đặt mua、Bảng phụ thu mua、Đơn hàng thu mua、Đơn xin thanh toán tiền nhập hàng để hoàn thành ghi chép lưu trình thu mua , và cung cấp sử dụng cho việc tham khảo giá thu mua và kiểm tra dữ liệu lịch sử sau này .
10.Xin đặt mua 、Bảng phụ đơn thu mua、 Đơn hàng thu mua 、Đơn xin thanh toán tiền nhập hàng có thể sử dụng theo tính linh hoạt lưu trình thực tế ; Ví dụ : Trong Công Ty không cần thiết công việc xin đặt mua , và cùng với nhà cung ứng cũng đã phối hợp lâu dài , có thể trực tiếp mở đơn hàng thu mua , thao tác nhập hàng , không nhất thiết bắt đầu từ xin đặt mua .
11.Quản lý mã số sản phẩm nhà cung ứng , cung cấp mã số sản phẩm nội bộ và mã số sản phẩm nhà cung ứng tương ứng với nhau , nhanh chóng và thuận tiện tìm kiếm .
12.Dữ liệu xin đặt mua sẽ căn cứ nhà cung ứng nhân viên thu mua loại tiền tệ , tự động tổng kết thành đơn hàng thu mua .
13.Tự động nhanh chóng thu mua , tiếp nhận kiến nghị từ MRP Phân bổ đơn hàng số lượng tồn an toàn , tự động phát sinh đơn thu mua , có thể bất cứ lúc nào theo nhu cầu nguồn gốc để theo dõi tiến độ thu mua .
14.Sau khi thay đổi thu mua , hoặc trong đơn hàng thu mua có bộ phận đã nhập hàng , vẫn có thể thay đổi số lượng 、Ngày tháng giao hàng 、Đơn giá .
15.Nhập hàng trả ra , hệ thống tự động giảm đi khoản tiền phải thu 、giảm đi số lượng tồn kho 、Tự động chuyển phiếu thu chi .

TOP

 
 ERP download:

Download

 

Tổng Công Ty Đài Bắc : No.136 Lầu 6, đường Cơ Long đoạn 2, TP Đài Bắc.

Trung tâm phục vụ Khoa Nam : No. 129, đường Tín Nghĩa, TT Thiện Hóa, Huyện Đài Nam.

Trung tâm phục vụ Thượng Hải : Số 456 2605, đường Lục Gia Bang, TP Thượng Hải.

Số điện thoại Đài Bắc : (02) 2378-1566

Số Fax Đài Bắc : (02) 2378-1578

 Lưu Phương Mỹ      Số nội bộ

 Trang web :  http://www.intron.com.tw