HOME Click        
         
 
 

Giới thiệu đặc sắc Anh Sáng ERP  

 
 

Phần mềm trọn bộ ERP Anh Sáng dành cho thương mại nghành buôn bán.

 
 

Dữ liệu cơ bản chung

 
 

Module lịch công tác

 
 

Hệ thống quản lý tiêu thụ

 
 

Hệ thống quản lý thu mua

 
 

Hệ thống quản lý kho

 
 

Hệ thống quản lý phải thu phải chi

 
 

Hệ thống quản lý chứng từ phiếu

 
 

Hệ thống quản lý kế toán tổng hợp

 
 

Hệ thống quản lý giá thành

 
   
 
   
     
 

  GIỚI THIỆU ĐẶC TÍNH ANH SÁNG ERP

{޲zt

 
   
 

{޲zt

z

 

@@OHΤGŽիץOUFAqĤ@Ds{}lͲ̫@Ds{uAgLɶinOƤѬƦܼƩPFb޲z̪߳AHAѸӽիץOͲiסBήƱpBͲuHͲZĥHΦUͲuͲIJvTNܪ׬nFo˴NCͲBͲIJvѰ¦ơC

@@^ERP{޲zDnիץOBObs~ͲpiܡBͲ{ƶi޲zBOͲTHΥͲuɸTA{޲zPe~tΡBOtΡBBORtΡBtε۱KpôC

   

S    

@@ 

@@ {Zİlܺ޲z

@@ {ήƺ޲z

@@ u^

@@ uಾ

@@ {LI޲z

 

tά[c 

TOP

 
 ERP download:

Download

 

Tổng Công Ty Đài Bắc : No.136 Lầu 6, đường Cơ Long đoạn 2, TP Đài Bắc.

Trung tâm phục vụ Khoa Nam : No. 129, đường Tín Nghĩa, TT Thiện Hóa, Huyện Đài Nam.

Trung tâm phục vụ Thượng Hải : Số 456 2605, đường Lục Gia Bang, TP Thượng Hải.

Số điện thoại Đài Bắc : (02) 2378-1566

Số Fax Đài Bắc : (02) 2378-1578

 Lưu Phương Mỹ      Số nội bộ

 Trang web :  http://www.intron.com.tw